WHATEVER

www.ask.fm/marysiaaaaaaaSubmitNastępna stronaArchiwum

"Tylko wtedy, kiedy będziemy szanować samych siebie, możemy wymagać szacunku od innych, tylko wtedy, kiedy uwierzymy w siebie samych, inni uwierzą w nas."

- Oriana Fallaci “List do nienarodzonego dziecka” (via zapomne)

(Źródło: asumpt, via i--need-love)

sonounassolutodisastro:

(sonounassolutodisastro)
youonlyliveonceq:

♥